Menu Zamknij

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. administracji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp. informuje, że w wyniku
zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. administracji wybrana
została:

Pani Jolanta Rytter zamieszkała w Środzie Wlkp.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Po analizie przedłożonych dokumentów i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja
stwierdziła, że Pani Jolanta Rytter spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na wolne
stanowisko urzędnicze i posiada wymagane wykształcenie. Kandydatka wykazała się wiedzą wymaganą do
zatrudnienia, posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji. Jest osobą
kompetentną, samodzielną, komunikatywną, zainteresowaną rozwojem zawodowym i osobistym.

20230822091711219