Menu Zamknij

Pracownicy

Pracownicy Poradni

Danuta Hulewicz dyrektor (pedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog)
Anita Cugier-Bartkowiak psycholog
Agnieszka Grześkowiak psycholog, logopeda
Alicja Jankowiak pedagog, doradca zawodowy
Barbara Lemiesz-Szymenderska logopeda/neurologopeda
Agnieszka Najewska-Nowak pedagog, oligofrenopedagog
Hanna Nowosielska-Wojciechowska psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
Paulina Obijalska doradca zawodowy, pedagog, oligofrenopedagog
Aleksandra Ruducha pedagog, pedagog specjalny
Hanna Wawrzyniak – logopeda/neurologopeda, pedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
Paulina Wieczerzak psycholog, specjalista w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu
Anna Złotkowska-Siwek psycholog, oligofrenopedagog