Menu Zamknij

Pracownicy

Pracownicy Poradni

Danuta Hulewicz dyrektor (pedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog)
Anita Cugier-Bartkowiak – psycholog
Daria Grzesiek – logopeda, specjalista terapii pedagogicznej
Agnieszka Grześkowiak – psycholog, logopeda
Alicja Jankowiak – pedagog, doradca zawodowy
Adriana Jankowska-Semik – pedagog, tyflopedagog, specjalista terapii pedagogicznej
Katarzyna Kozber-Kaźmierczak – logopeda, specjalista terapii pedagogicznej
Agnieszka Najewska-Nowak – pedagog, oligofrenopedagog,
Hanna Nowosielska-Wojciechowska – psycholog, specjalista wczesnego wspomagania
rozwoju
Paulina Obijalska – doradca zawodowy, pedagog, oligofrenopedagog
Aleksandra Ruducha – pedagog, pedagog specjalny, doradca zawodowy
Ewa Tryjanowska – pedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, specjalista
terapii pedagogicznej
Hanna Wawrzyniak – logopeda/neurologopeda, pedagog, specjalista wczesnego
wspomagania rozwoju
Paulina Wieczerzak – psycholog, specjalista w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze
spektrum autyzmu
Anna Złotkowska-Siwek – psycholog, oligofrenopedagog