Menu Zamknij

Informacje dla pedagogów

ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW DO UDZIAŁU
W SPOTKANIACH SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Środzie Wlkp. zaprasza chętnych specjalistów i nauczycieli
szkół i przedszkoli do pracy w sieciach współpracy i samokształcenia – zespołów pracowników
oświaty, współpracujących ze sobą w ramach wybranych obszarów.
Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, wymiana doświadczeń,
dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami. Członkowie sieci korzystają z własnej
wiedzy, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem
koordynatora/ów sieci współpracy i samokształcenia.

Na rok szkolny 2022/2023 przygotowaliśmy dla Państwa propozycje sieci:

Nazwa sieci: Osoby koordynujące:
Sieć współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów szkolnych Danuta Hulewicz,

Anna Złotkowska-Siwek

Anita Cugier-Bartkowiak

Alicja Jankowiak

Sieć współpracy i samokształcenia dla doradców zawodowych i nauczycieli koordynatorów WSDZ. Alicja Jankowiak
Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów specjalnych (zatrudnionych od 1 września w szkołach i przedszkolach) Adriana Jankowska-Semik

Monika Zielinska

Danuta Hulewicz

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli – specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu Aleksandra Ruducha

Paulina Wieczerzak

Nauczycieli i szkolnych specjalistów zainteresowanych udziałem w spotkaniach sieci prosimy o
zgłoszenia telefonicznie (616770880) lub e-mail pppsroda@wp.pl

 

 

dodano: 29 grudnia 2019 r.
Na spotkaniu organizacyjnym 04.10.2019r. ustalony został wstępny harmonogram spotkań Zespołu Pedagogów i Psychologów Szkolnych

08.11.2019r.
10.01.2020r.
28.02.2020r.
27.03.2020r.
08.05.2020r.
05.06.2020r.
W dniach 29-30 listopada 2019r. szkolni specjaliści będą mogli wziąć udział w szkoleniu zewnętrznym prowadzonym przez psychologa – p. Aleksandrę Karasowską na temat „Korygowanie zaburzeń zachowania we współpracy z rodzicami”. Spotkania będą odbywały się w piątki, w godz. 9.00 – 11.30. Zapraszamy szkolnych specjalistów do udziału w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia – Zespołu Pedagogów i Psychologów Szkolnych.
Koordynator Zespołu – Danuta Hulewicz

Harmonogram spotkań Zespołu Pedagogów i Psychologów Szkolnych w roku szkolnym 2018/2019

dodano: 18 października 2018 r.
Harmonogram spotkań Zespołu Pedagogów i Psychologów Szkolnych w roku szkolnym 2018/2019 Na spotkaniu organizacyjnym 28.09.2018r. ustalony został wstępny harmonogram spotkań Zespołu
26.10.2018r.
23.11.2018r.
08.02.2019r.
29.03.2019r.
24.05.2019r.
Spotkania będą odbywały się w piątki, w godz. 9.00 – 11.30. Najbliższe – październikowe spotkanie poświęcone będzie m.in. procedurom interwencyjnym w szkole. Zapraszamy szkolnych specjalistów do udziału w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia – Zespołu Pedagogów i Psychologów Szkolnych.

Koordynator Zespołu – Danuta Hulewicz

Harmonogram spotkań Zespołu Pedagogów i Psychologów Szkolnych w roku szkolnym 2017/2018
dodano: 25 października 2017 r.
Na spotkaniu organizacyjnym ustalony został wstępny harmonogram spotkań Zespołu
22.09.2017r.
20.10.2017r.
24.11.2017r.
15.12.2017r.
19.01.2018r.
09.02.2018r.
16.03.2018r.
27.04.2018r.
18.05.2018r.
08.06.2018r.
Spotkania będą odbywały się w piątki, w godz. 9.00 – 11.00 (11.30) – w zależności od realizowanego tematu, formy zajęć. Najbliższe – listopadowe spotkanie poświęcone będzie m.in. diagnozie funkcjonalnej, identyfikacji barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka /ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły. Na grudniowym spotkaniu, zgodnie ze wstępnymi ustaleniami poruszone zostaną zagadnienia związane z programem profilaktyczno – wychowawczym, jego ewaluacją. Zapraszamy szkolnych specjalistów do udziału w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia – Zespołu Pedagogów i Psychologów Szkolnych.

Koordynator Zespołu Danuta Hulewicz

Harmonogram spotkań Zespołu Pedagogów i Psychologów Szkolnych w roku szkolnym 2016/2017
dodano: 14 listopada 2016 r.
Na spotkaniu organizacyjnym ustalony został wstępny harmonogram spotkań Zespołu
23.09.2016r.
25.11.2016r.
27.01.2017r.
24.03.2017r.
19.05.2017r.
09.06.2017r.

Spotkania będą odbywały się w piątki, w godz. 9.00 – 11.00 (11.30) – w zależności od realizowanego tematu, formy zajęć. Najbliższe – listopadowe spotkanie poświęcone będzie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole i związanej z nią dokumentacji. W kręgu zainteresowań szkolnych specjalistów są również mediacje rówieśnicze. Zapraszamy szkolnych specjalistów do udziału w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia – Zespołu Pedagogów i Psychologów Szkolnych.

Koordynator Zespołu Danuta Hulewicz

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA ZESPOŁU PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH
dodano: 15 września 2016 r.
Zapraszamy PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH ze szkół w powiecie średzkim na cykliczne spotkania organizowane w tutejszej Poradni. Celem tych spotkań jest m.in. integracja środowiska specjalistów pracujących w szkołach na terenie powiatu, wzbogacanie warsztatu pracy pedagoga/psychologa szkolnego, wymiana doświadczeń, doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych.

Pierwsze z cyklu spotkań odbędzie się 23 września 2016r. w godzinach 9.00 – 12.00, w siedzibie Poradni. Zostaną na nim ustalone m.in. terminy kolejnych spotkań zespołu ich forma oraz wstępna tematyka. Na spotkaniu szkolni specjaliści zostaną również zapoznani z Powiatowym Programem „Efektywne Doradztwo Zawodowe w powiecie średzkim”.

Pedagogów i psychologów szkolnych zainteresowanych udziałem w spotkaniach Zespołu proszę o zgłoszenia w terminie do 17 września 2016r. pod numerem telefonu 61 285 32 07 lub na adres mailowy Poradni pppsroda@wpl.pl

Koordynator Zespołu Danuta Hulewicz

SPOTKANIE SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE DEPRESJI U DZIECI I MŁODZIEŻY
dodano: 1 luty 2016 r.
Informujemy, że w dniach 12 i 19 lutego 2016r. w siedzibie Poradni (Środa Wlkp. ul. Żwirki i Wigury 3), w godzinach 9.00 – 15.00 będą miały miejsce spotkania szkoleniowe dotyczące problemu depresji u dzieci i młodzieży. Ich adresatami są pedagodzy i psycholodzy szkolni ze szkół powiatu średzkiego.
Osoba prowadząca: Anna Filipiak – Siewodnik – psycholog, psychoterapeuta. W każdym spotkaniu weźmie udział inna grupa uczestników – listy dzienne zostały przekazane osobom, które są zainteresowane uczestnictwem.

Koordynator Zespołu
Danuta Hulewicz

INFORMACJA O PUBLIKACJACH Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH
dodano: 1 luty 2016 r.
Przedstawiamy publikację wydaną przez Fundację Poza Schematami, skierowaną do specjalistów prowadzących zajęcia profilaktyczne w oddziałach przedszkolnych (roczne przygotowanie przedszkolne).
Składa się ona z dwóch broszur – dla specjalistów („Kreatywna profilaktyka dla najmłodszych. Poradnik dla realizatorów zajęć.”) oraz karty pracy dla dzieci („Rysia i Tolek na Cyberzachodzie, czyli opowieść o tym, jak dwóch małych śmiałków Internet przemierzało i wiele przygód miało”). Podstawowym celem broszur jest promocja wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi (media elektroniczne) oraz czynników chroniących przed nimi.

Na stronie Fundacji znajdują się również broszury dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz nauczycieli: 1) jedna publikacja skierowana do specjalistów pracujących z adolescentami „Profilaktyka uzależnień behawioralnych wśród młodzieży gimnazjalnej”, 2) dwa opracowania adresowane do uczniów „Miłość a elektroniczna fascynacja. Co warto wiedzieć o nawiązywaniu znajomości w sieci?” oraz „BHP użytkownika mediów elektronicznych”.
Broszury w wersji PDF można pobrać ze strony Fundacji Poza Schematami http://www.fundacjapozaschematami.pl/
Prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym nauczycielom oraz specjalistom zatrudnionym w szkołach.

Harmonogram spotkań Zespołu Pedagogów i Psychologów Szkolnych
dodano: 14 października 2015 r.
23.10.2015r.
27.11.2015r.
18.12.2015r.
12.02.2016r.
18.03.2016r.
22.04.2016r.
20.05.2016r.
Spotkania będą odbywały się w piątki, w godz. 8.30 – 10.30 (11.00)