Menu Zamknij

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu pppsroda.pl

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczne w Środzie Wielkopolskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej pppsroda.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.pppsroda.pl
Data publikacji strony internetowej: 2016-08-01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-02-05
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
• Niektóre dokumenty, które opublikowaliśmy na stronie internetowej są niedostępne cyfrowo. Najczęściej wynika to z tego, że nie tworzyliśmy ich sami, ale otrzymaliśmy je od innych osób
• Część filmów nie posiada audiodeskrypcji (opisów głosowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku) oraz napisów,
• W tytułach oraz tekstach alternatywnych, które zawierają zwroty w obcym języku nie stosujemy specjalnego oznaczenia. System, w którym pracujemy ma pod tym względem ograniczenia.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności lokalizacji Biur i Oddziałów PP-P w Środzie Wlkp. /dokument w przygotowaniu/.

Treści w języku migowym

Serwis internetowy pppsroda.pl nie posiada udogodnień w języku migowym.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

W budynku poradni nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Poradnia nie posiada w zasobach tłumacza polskiego języka migowego (PJM), zatrudnia osoby posługujące się językiem migowym.

Aplikacje mobilne

Obecne nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.