Menu Zamknij

Oferta poradni

Oferta pomocy

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Środzie Wlkp.
udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej
udziela rodzicom i nauczycielom pomocy związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

Pliki do pobrania:

1. Zakres pomocy udzielanej w poradni
2. Oferta pomocy – istotne informacje
3. Formularz zgłoszeniowy na spotkania odbywające się poza Poradnią
4. Procedura udzielanej pomocy

OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – WARSZTATY, SPOTKANIA

1. Moja przyszłość zawodowa – chcę mieć na nią wpływ.
2. Profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży.
3. Zajęcia diagnostyczno – warsztatowe: zapobieganie agresji, integracja klasy (warsztat dla klas IV-VI).
4. Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.
5. Złość – jak sobie z nią radzić?
6. Skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem.
7. Bezpieczne zachowania w internecie (zajęcia dla 6-latków + spotkanie dla rodziców)

OFERTA DLA NAUCZYCIELI – SPOTKANIA TEMATYCZNE

1. Opinie i orzeczenia wydawane przez poradnie; dostosowanie wymagań edukacyjnych.
2. Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów? Budowanie strategii pomocy uczniowi.
3. Uczeń z trudnościami w nauce matematyki (dla nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej).
4. Praca z dzieckiem/ uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole – w zależności od potrzeb: z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu, z mutyzmem wybiórczym, niepłynnością mowy, dziecko słabo widzące. 5. Dysleksja – warto wiedzieć! (praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).
6. Ćwiczenia wspomagające proces rozwoju mowy dzieci 3-4-letnich – profilaktyka logopedyczna.
7. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu/ szkole.
8. Organizacja kształcenia specjalnego w przedszkolu/ szkole.
9. Objawy depresji i obniżenia nastroju u dzieci i młodzieży.
10. Opracowanie i ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły (dla nauczycieli odpowiedzialnych za opracowanie programów szkolnych).

OFERTA DLA RODZICÓW – SPOTKANIA TEMATYCZNE

1. Nie mówi, nie słucha – kiedy do logopedy?
2. Negatywny wpływ mass mediów na rozwój mowy dziecka.
3. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w wieku przedszkolnym?
4. Moje dziecko idzie do pierwszej klasy… – kilka słów na temat gotowości szkolnej.
5. Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? Czy moje dziecko ma dysleksję?
6. Jak pomóc dziecku w nauce?
7. Jak wspomagać motywację dziecka do nauki.
8. Nadpobudliwe czy niegrzeczne? – po czym poznać, jak sobie radzić…
9. Agresja u dzieci i młodzieży – przyczyny, zapobieganie, sposoby postępowania.
10. Kim będzie moja córka/syn? Rola rodzica w wyborze zawodu.
11. Cyberprzemoc – jak pomóc dziecku?
12. Objawy depresji i obniżenia nastroju u dzieci i młodzieży – jak sobie z nimi radzić?
13. Jak poprawić relacje z nastolatkiem.
14. Samouszkodzenia u dzieci i młodzieży – przyczyny, rodzaje, sposoby pomocy.
15. Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży.

Klub Rodziców (cykliczne spotkania dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym- tematyka według potrzeb) na terenie Poradni lub Przedszkola/Szkoły

GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW:

– Grupa wsparcia dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu.
– Grupa wsparcia dla rodziców i dzieci z niepełnosprawnością/strong>

WARSZTATY DLA RODZICÓW:

Warsztaty dla rodziców dzieci od 1-3 roku życia z opóźnionym rozwojem mowy (ORM).

OFERTA BADAŃ PRZESIEWOWYCH

1. badania słuchu dla dzieci od 5. roku życia

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA SPECJALISTÓW I NAUCZYCIELI Z POWIATU ŚREDZKIEGO

1. Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów szkolnych.
2. Sieć współpracy i samokształcenia dla logopedów szkolnych.
3. Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli – specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu „Efektywna forma wsparcia rozwoju ucznia w spektrum autyzmu”

Po rozpoznaniu potrzeb:
Sieć współpracy i samokształcenia dla doradców zawodowych i nauczycieli koordynatorów WSDZ.