+48 61 677 08 80 tel. kom. +48 607 575 196 | STRONA GŁÓWNA| KLAUZULA INFORMACYJNA Kontrast


Sześciolatek w szkole

6 latek w szkole

Kontakt

Zapraszamy
od poniedziałku od piątku,
sekretariat czynny
7.00 - 17.00

ul. Żwirki i Wigury 3
63-000 Środa Wlkp.

tel. 61 677 08 80
kom. +48 607 575 196
mail: pppsroda@wp.pl


Projekt:

Powiatowy program wsparcia


Oferta pomocy

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Środzie Wlkp.
  • udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • udziela rodzicom i nauczycielom pomocy związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

Pliki do pobrania:

1. Zakres pomocy udzielanej w poradni
2. Oferta pomocy – istotne informacje
3. Formularz zgłoszeniowy na spotkania odbywające się poza Poradnią
4. Procedura udzielanej pomocy


OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – WARSZTATY, SPOTKANIA

1. Moja przyszłość zawodowa – chcę mieć na nią wpływ
2. Anoreksja – choroba czy moda;
3. Kształtowanie pozytywnej samooceny u młodzieży - "Polubić siebie";
4. Zajęcia diagnostyczno – warsztatowe: zapobieganie agresji, integracja klasy (warsztat dla klas IV-VI
5. Jak z właściciela mózgu stać się jego użytkownikiem, czyli jak się uczyć
6. Rozwijanie kompetencji emocjonalno - społecznych (w tym elementy programu profilaktycznego Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej)OFERTA DLA NAUCZYCIELI – SPOTKANIA TEMATYCZNE

1. Opinie i orzeczenia wydawane przez poradnie; dostosowanie wymagań edukacyjnych.
2. Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów? Budowanie strategii pomocy uczniowi.
3. Niedostosowanie społeczne jako proces.
4. Uczeń z trudnościami w nauce matematyki (dla nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej)
5. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole - z mutyzmem wybiórczym, jąkające się.
6. Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci/uczniów
7. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole - dziecko z niedosłuchem, dziecko słabo widzące, z niepełnosprawnością intelektualną.
8. Dysleksja – warto wiedzieć! (praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się)
9. Ćwiczenia wspomagające proces rozwoju mowy dzieci 3-4-letnich – profilaktyka logopedyczna.
10. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole
11. Organizacja kształcenia specjalnego w szkole
12. Dziecko z deficytem uwagi w szkole
13. Dyscyplina w klasie
14. Warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego ropp i klas 1-3 „ Gry Matematyczne”
15. Samotny biały żagiel czy Załogo Zawiszy, czyli o współpracy w ZespoleOFERTA DLA RODZICÓW – SPOTKANIA TEMATYCZNE

1. Nie mówi, nie słucha – kiedy do logopedy?
2. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w wieku przedszkolnym?
3. Jak wspierać rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym?
4. Moje dziecko idzie do pierwszej klasy… - kilka słów na temat gotowości szkolnej.
5. Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? Czy moje dziecko ma dysleksję?
6. Nadpobudliwe czy niegrzeczne? – po czym poznać, jak sobie radzić…
7. Agresja u dzieci i młodzieży – przyczyny, zapobieganie, sposoby postępowania.
8. Rola rodziców w wychowaniu dzieci i młodzieży.
9. Jak pomóc dziecku w nauce?
10. Dlaczego tak trudno porozumieć się z nastolatkiem?
11. Nastolatek też człowiek czyli jak zdobyć górę lodową?
12. Kim będzie moja córka/syn? Rola rodzica w wyborze zawodu.
13. Cyberprzemoc – jak pomóc dziecku?
14. Samouszkodzenia u dzieci i młodzieży – przyczyny, rodzaje, sposoby pomocy.
15. Negatywny wpływ mass mediów na rozwój mowy dziecka

Klub Rodziców (cykliczne spotkania dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym- tematyka według potrzeb) na terenie Poradni lub Przedszkola/SzkołyOFERTA BADAŃ PRZESIEWOWYCH

1. badania logopedyczne 4, 5 i 6-latków
2. badania słuchu dla dzieci od 5. roku życia
3. badania wzroku dla dzieci od 6. roku życiaSIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA SPECJALISTÓW I NAUCZYCIELI Z POWIATU ŚREDZKIEGO

1. Sieć pedagogów i psychologów szkolnych
2. SIEĆ logopedów szkolnych

Po rozpoznaniu potrzeb:
1. Sieć doradców zawodowych
2. Sieć nauczycieli matematyki
3. Sieć dyrektorów

Powiatowy Program: EFEKTYWNE DORADZTWO ZAWODOWE W POWIECIE ŚREDZKIM