+48 61 285 32 07 tel. kom. +48 605 868 858 | STRONA GŁÓWNA | MAPA STRONY


Sześciolatek w szkole

6 latek w szkole

Kontakt

Zapraszamy
od poniedziałku od piątku,
sekretariat czynny
w godz: 7:00 - 17:00

ul. Żwirki i Wigury 3
63-000 Środa Wlkp.

tel. 61 285 32 07
kom. +48 605 868 858
mail: pppsroda@wp.pl


Projekt:

Powiatowy program wsparcia


Oferta pomocy

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Środzie Wlkp.
  • udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • udziela rodzicom i nauczycielom pomocy związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

1. Zakres pomocy udzielanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
2. Oferta pomocy – istotne informacje
3. Formularz zgłoszeniowy na spotkania odbywające się poza Poradnią
4. Procedura udzielanej pomocy


OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – WARSZTATY, SPOTKANIA

1. Moja przyszłość zawodowa – chcę mieć na nią wpływ (warsztat dla kl. III gimnazjum)
2. Planowanie kariery zawodowej gimnazjalisty (wykład interaktywny dla kl. III gimnazjum)
3. Anoreksja – choroba czy moda;
4. Kształtowanie pozytywnej samooceny u młodzieży - "Polubić siebie";
5. Zajęcia diagnostyczno – warsztatowe: zapobieganie agresji, integracja klasy (warsztat dla klas IV-VI
6. Jak uczyć się skuteczniej?OFERTA DLA NAUCZYCIELI – SPOTKANIA TEMATYCZNE

1. Opinie i orzeczenia wydawane przez poradnie; dostosowanie wymagań edukacyjnych.
2. Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów? Budowanie strategii pomocy uczniowi.
3. Niedostosowanie społeczne jako proces.
4. Dzieci z grupy ryzyka niepowodzeń szkolnych. Jak je rozpoznać? Jak im pomóc? (nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej)
5. Uczeń z trudnościami w nauce matematyki (dla nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej)
6. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole (np. dziecko z niedosłuchem, dziecko słabo widzące, z niepełnosprawnością intelektualną, z mutyzmem wybiórczym, jąkające się, itd.)
7. Dysleksja – warto wiedzieć! (praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się)
8. Ćwiczenia wspomagające proces rozwoju mowy dzieci 3-4-letnich – profilaktyka logopedyczna.
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych przepisów prawnych.
10. Kształcenie specjalne w świetle nowych przepisów prawnych.OFERTA DLA RODZICÓW – SPOTKANIA TEMATYCZNE

1. Nie mówi, nie słucha – kiedy do logopedy?
2. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w wieku przedszkolnym?
3. Jak wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?
4. Moje dziecko idzie do pierwszej klasy… - kilka słów na temat gotowości szkolnej.
5. Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? Czy moje dziecko ma dysleksję?
6. Nadpobudliwe czy niegrzeczne? – po czym poznać, jak sobie radzić…
7. Agresja u dzieci i młodzieży – przyczyny, zapobieganie, sposoby postępowania.
8. Rola rodziców w wychowaniu dzieci i młodzieży.
9. Jak pomóc dziecku w nauce?
10. Dlaczego tak trudno porozumieć się z nastolatkiem?
11. Kim będzie moja córka/syn? Rola rodzica w wyborze zawodu.
12. Cyberprzemoc – jak pomóc dziecku?
13. Samouszkodzenia u dzieci i młodzieży – przyczyny, rodzaje, sposoby pomocy.OFERTA BADAŃ PRZESIEWOWYCH

1. badania logopedyczne 4, 5 i 6-latków
2. badania słuchu dla dzieci od 5. roku życia
3. badania wzroku dla dzieci od 6. roku życiaSIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA SPECJALISTÓW I NAUCZYCIELI Z POWIATU ŚREDZKIEGO

1. SIEĆ LOGOPEDÓW POWIATU ŚREDZKIEGO
2. SIEĆ PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH
3. SIEĆ NAUCZYCIELI NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO
4. SIEĆ DYREKTORÓW
5. SIEĆ KOORDYNATORÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO