+48 61 285 32 07 tel. kom. +48 605 868 858 | STRONA GŁÓWNA | MAPA STRONY

Sześciolatek w szkole

6 latek w szkole


Projekt:

Powiatowy program wsparcia

Misja

Jesteśmy Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną, która uznaje, że najważniejszą wartością jest dobro dziecka i dbałość o jego wszechstronny rozwój uwzględniający jego potencjalne możliwości.

- Wspomagamy rozwój dzieci i młodzieży, pomagamy w przezwyciężaniu trudności szkolnych, emocjonalnych i rodzinnych.
- Pomagamy też rodzicom i nauczycielom w sprawowaniu ich funkcji edukacyjnej i wychowawczej, szanując wyznawany przez nich światopogląd.

Oferujemy szeroki zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Wizja

Poradnia jest placówką, która rozpoznaje i uwzględnia potrzeby środowiska w swoich działaniach. Oferowana pomoc jest efektywna i adekwatna do oczekiwań. Udziela skutecznej pomocy dzieciom i młodzieży. Wspiera rodzinę i szkołę nie wyręczając jej w realizacji podstawowych zadań. Osiągamy to poprzez racjonalne wykorzystanie zdobytych już umiejętności, planowe nabywanie nowych.

Baza Poradni umożliwia realizację wszystkich zadań. Systematycznie analizujemy i doskonalimy jakość pracy Poradni. Współpracujemy z władzami terytorialnymi, mediami, instytucjami i stowarzyszeniami

Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wlkp.

Dokument w formacie *.PDF Zalecane aplikacje do otwarcia: Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader
Proszę kliknąć w celu pobrania dokumentu(*.pdf) z dn. 18 marca 2013 r.