Menu
strony

AKTUALNOŚCI

Post z dnia: 2009.01.11

...

Post z dnia:

...

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

SZYBKI KONTAKT:
Tel: (61) 285-32-07
Fax: (61) 285-32-07
kom. +48 605 868 858
Email: pppsroda@wp.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Wlkp.
Ul. Żwirki i Wigury 3
63-000 Środa Wlkp.

tel. (61) 285-32-07
kom. +48 605 868 858

19 lipca 2013 r. - Ogłoszenie

Od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r. w Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Wlkp. realizuje Projekt "Wsparcie rozwoju szkół z terenu powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Celem projektu jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli spójnego z rozwojem szkół i przedszkoli w powiecie średzkim poprzez objęcie 15 placówek pilotażowym programem wspomagania w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Wspomaganiem objętych zostanie 13 szkół i 2 przedszkola z terenu powiatu. Główne działania podjęte w ramach projektu to: przeprowadzenie procesu wspomagania w placówkach, doskonalenie pracy nauczycieli poprzez udział w warsztatach grupowych i konsultacjach z ekspertami, indywidualne konsultacje ze Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji, prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia, opracowanie Powiatowego Programu Wspomagania.
Wartość projektu: 358 262,97 zł

Zapraszamy do składania ofert cenowych na pełnienie funkcji: KOORDYNATORA PROJEKTU, KOORDYNATORA MERYTORYCZNEGO PROJEKTU, ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA PEŁNIENIE FUNKCJI:

templatemo.com